Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

8

Suports

AMB

tram metropolità del riu Llobregat

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Impulsar l'ordenació dels usos i la gestió del tram metropolità del riu Llobregat que ens permeti integrar les inversions dins d'un model d'ús públic que inclogui els serveis tecnològics d'una aplicació smart.
  • Redactar un pla d'ús públic del tram metropolità del Llobregat compatible amb la conservació de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica, així com un pla de seguretat i d'usos, que caldria elaborar conjuntament amb els municipis, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), protecció civil i altres departaments de la Generalitat amb competències sobre l'espai fluvial.
  • Promoure mesures per garantir el manteniment de les inversions realitzades i la coordinació d'aquestes tasques amb les dels municipis on s'ubiquen.
  • Dialogar amb les principals empreses que gestionen infraestructures de serveis a l'espai fluvial del Llobregat per tal de compatibilitzar la seva activitat amb els valors ecològics i paisatgístics i l'ús social.
  • Adaptar el sistema de gestió i senyalització intel·ligent de les platges i parcs metropolitans a l'espai fluvial del Llobregat, així com la renovació del web del parc Riu Llobregat.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.