Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

AMB

Tractament de residus

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Assolir la suficiència econòmica del sistema metropolità de tractament de residus.
  • Garantir la cobertura i la progressivitat de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en la despesa de gestió de residus.
  • Millorar els mecanismes d'informació i comunicació a la ciutadania i a les empreses, augmentant-ne la transparència. Reforçar el vincle de la TMTR amb la major o menor generació de la fracció resta.
  • Estudiar la possibilitat de desenvolupar una nova ordenança conjunta de recollida i de tractament de residus.
  • Estudiar la viabilitat d'un sistema integrat de gestió per al sector tèxtil, tant el de consum com el sanitari, de manera similar a l'existent per a vidre i envasos, que incorpori ingressos específics per a la gestió i el tractament d'aquesta fracció.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.