Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

6

Suports

AMB

T-Mobilitat

| Autor/a: AMB | 1 comentari

Tornar
Liderar el disseny, la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori.
 • Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB (amb l'ajut de TMB) pugui liderar a l'àmbit metropolità el disseny, implantació i manteniment dels serveis tecnològics, tot redefinint el rol de l'adjudicatari privat cap al de subministrador i mantenidor d'equips.
 • Definir, com a part de l'ATM, les garanties per tal que la implantació de la T-Mobilitat no suposi cap impacte econòmic negatiu per a l'AMB, i que, en cas de produir-se, sigui compensat per l'ATM.
 • Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB mantingui intacta i en exclusiva la seva relació amb els operadors dels serveis dels quals en té la titularitat.
 • Convertir l'AMB i les empreses públiques dependents en els actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.
 • Definir en el marc de l'ATM les garanties perquè l'AMB i les seves empreses públiques mantinguin totes les funcions i competències i puguin decidir, en el seu àmbit territorial, la creació i manteniment de títols propis (com ara els títols socials i altres), així com obtenir, emmagatzemar, explotar i analitzar, directament i sense intermediaris, les dades subministrades pel nou sistema T-Mobilitat.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.

 • Comentari

  | Autor/a: Lluis Carrasco Martínbez

  Estic d'acord amb el que es planteja, però respecte al punt 2 relatiu a l'impacte econòmic , entènc que aquesta prevenció no pot condicionar el replanteig racional de l'aplicació tarifària a la segona corona metropolitana.
  La T-mobilitat es un instrument i es evident que es del tot inadmissible que desplaçar-se de la primera a la segona corona en el mateix àmbit metropolità suposi un increment gairabè del 100 % de la tarifa.
  A mes de l'agravi comparatiu dels ciutadans metropolitans de la segona corona, que han de fer una gran despesa en els seus desplaçaments en el transport públic. cal indicar que això comporta també que s'utilitzi menys el transport públic al ser poc competititu econòmicament amb el transport privat.el que va en contra de totes les mesures de sostenibilitat. Cal recordar que un % molt important de la criculació de vehicles privats a la ciutat de Barcelona i en els seus accessos, prové de la segona corona.
  Mantenir el gravament abusiu del preu tarifari de la corona suposa una mesura perjudicial en la lluita contra la contaminació atmosfèrica metropolitana. Es imprescindible racionalitzar els preus i cercar el finançament necessari per fer-ho possible i acabar amb la discriminació existent entre ciutadans metropolitans.