Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

0

Suports

AMB

Realitat econòmica

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Promoure la realització d'estudis sobre la realitat econòmica metropolitana coordinant i donant suport a l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
  • Participar i impulsar estudis per a la reactivació de projectes d'economia cooperativa, social i col·laborativa, a través de l'IERMB.
  • Participar en els estudis sobre la realitat industrial i col·laborar activament en l'elaboració de mapes d'activitats industrials i activitats tractores, així com l'elaboració del mapa d'iniciatives del coneixement, creativitat i innovació.
  • Elaborar el mapa de patents i activitats d'economia verda a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'RMB per tal d'aportar informació a les polítiques de desenvolupament social i econòmic de l'AMB.
  • Elaborar instruments per a avaluar i recomanar polítiques públiques per a la inclusió social.
  • Elaborar estudis per a la construcció d'espais per al desenvolupament d'una economia de la cura, de proximitat i d'allò que és comú per als barris metropolitans.
  • Estudiar la realitat del mercat de treball metropolità en aspectes d'ocupació, competències professionals, activitat emprenedora i formació professional.
  • Elaborar una proposta, per utilitzar-la per al PDU, d'espais i polítiques públiques per a desenvolupar una economia verda a l'AMB.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.