Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

AMB

Programa metropolità d'inversions del mandat

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Executar el Programa metropolità d'inversions del mandat, tot reforçant els eixos d'actuació definits per l'AMB per a les seves intervencions: vertebració, centralitat, cohesió, qualitat, continuïtat i ús cívic.
  • Promoure sessions de treball amb tots els ajuntaments de cara a definir els projectes i obres que s'incorporaran al nou Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE 2016-2019), atenent els eixos d'actuació definits.
  • Executar els projectes i obres previstos en el Pla, així com incorporar les modificacions que de comú acord s'estableixin en les previsions de cada ajuntament.
  • Redactar, de comú acord amb els ajuntaments, les assistències tècniques de projectes, direccions d'obra, estudis tècnics, etc. que necessitin, tant per als seus plans d'inversions com per a preparar convocatòries a plans de subvencions o programes d'altres administracions locals, autonòmiques, estatals o europees.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.