Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

10

Suports

AMB

Política d'igualtat d'oportunitats

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Impulsar una política d'igualtat d'oportunitats basades en el foment de l'ocupació i la possibilitat d'inserció de la població aturada.
  • Donar suport als plans d'ocupació i inserció laboral dels ajuntaments, especialment de majors de 45 anys, joves, dones i altres col·lectius vulnerables.
  • Desenvolupar i donar suport a mesures innovadores en el camp de la inserció laboral que s'impulsin des dels ajuntaments dirigides a una ocupació estable i de qualitat, i també altres experiències de concertació amb el tercer sector.
  • Dissenyar i implementar un pla metropolità de foment de l'ocupació i inserció de joves, en concertació amb el conjunt d'actors socials i del territori.
  • Elaborar una diagnosi sobre l'estat de la formació professional (FP) a l'àmbit metropolità per millorar la coordinació entre l'oferta del mercat de treball i les especialitats formatives.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.