Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

2

Suports

AMB

Plans de Mobilitat

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Aprovar i desenvolupar el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) d'acord amb el que preveu la llei de l'AMB, com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis.
  • Tramitar el procediment d'avaluació ambiental estratègica del PMMU, a través de la Generalitat de Catalunya.
  • Elaborar les Propostes del PMMU per abordar de manera unitària la gestió de la mobilitat a l'AMB, tenint en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants, bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.
  • Abordar l'elaboració de les Propostes del PMMU a partir d'un Pla Metropolità per a la mobilitat neta que sigui el compromís de l'AMB per a la millora de la qualitat de l'aire des del sector de la mobilitat i que serveixi de directriu per a les esmentades propostes.
  • Consolidar el PMMU, en procés de redacció, com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible, i com a instrument per a la participació de l'AMB en la programació i gestió del trànsit a la xarxa viària bàsica i en la promoció de la seguretat viària, en particular a les rondes de Barcelona, d'acord amb les previsions de la Llei de l'AMB.
  • Promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com de plans dels grans centres de generació de mobilitat per motiu de treball i d'estudi.
  • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures, incloses en els seus plans de mobilitat urbana, que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.