Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

5

Suports

AMB

Pla director del cicle de l'aigua

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Redactar el Pla director del cicle de l'aigua vetllant per l'existència de recursos d'aigua suficients per a tota la demanda del territori.
  • Realitzar l'avaluació i seguiment dels recursos hídrics disponibles a l'àrea metropolitana dins del Pla del cicle integral.
  • Fer un Pla metropolità d'aprofitament d'aigua freàtica, d'aigua regenerada i d'aigua pluvial en el marc del Pla del cicle integral de l'aigua
  • Millorar l'eficiència dels serveis de subministrament en baixa amb l'aprovació d'inversions, reduint els nombre d'aforaments a la xarxa de subministrament d'aigua potable en baixa
  • Fomentar l'estalvi d'aigua fent-ne un ús responsable, amb mesures informatives i divulgatives.
  • Definir i supervisar els indicadors de l'objectiu de sanejament d'aigües.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.