Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

8

Suports

AMB

Parc d'habitatge públic

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Eixamplar el parc d'habitatge públic.
  • Estudiar la viabilitat de patrimoni i sòl públic per tal de satisfer la demanda i les necessitats d'habitatge protegit.
  • Concertar amb les entitats financeres, els grans propietaris d'habitatges i la SAREB les línies de treball per a fer possibles els projectes de nous habitatges de titularitat pública i de suport a la cessió d'habitatge privat per a ús social.
  • Concertar amb les propietats d'immobles buits la possibilitat de destinar-los a ús social amb garanties públiques.
  • Promoure i construir habitatges assequibles en les diferents formes d'accés, i permetre la redacció, construcció i gestió dels projectes corresponents.
  • Impulsar noves formes d'accés a l'habitatge: dret de superfície, masoveria urbana, propietat compartida, propietat temporal, cooperativa de cessió d'ús...

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.