Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

AMB

Observatori Metropolità de l'Habitatge

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Reforçar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge com a instrument d'anàlisi i suport a les polítiques públiques en aquesta matèria.
  • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge, demanda i proposta de mesures per a corregir els desequilibris, amb la cooperació del Consorci Metropolità de l'Habitatge.
  • Realitzar propostes sobre l'adaptabilitat a les noves realitats socials (familiars, demogràfiques, etc.) per garantir el manteniment d'una qualitat d'edificació d'acord amb els paràmetres de benestar i qualitat de vida.
  • Recollir informació relativa a l'exclusió social residencial (persones sense sostre, sen-se habitatge, amb habitatge insegur o inadequat), així com dades sobre desnonaments, emergències socials i diferències socials en els municipis metropolitans.
  • Realitzar estudis conjuntament amb els municipis sobre els nivells d'endeutament, l'increment de la morositat residencial metropolitana i el cens d'habitatges buits.
  • Aportar informació necessària, en matèria d'habitatge, per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.