Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

10

Suports

AMB

Infraestructures de transport

| Autor/a: AMB | 2 comentaris

Tornar
Reclamar a les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic i de transport de mercaderies planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la competitivitat econòmica de la metròpolis.
 • Reclamar i donar suport a la finalització de les línies 9 i 10 de metro i a la resta de les extensions de la xarxa de metro i ferrocarril previstes al Pla director d'infraestructures, a la creació de la nova línia ferroviària Cornellà-Castelldefels, a la finalització dels carrils Bus-VAO i a totes les altres actuacions que siguin necessàries per a garantir la prioritat de pas del transport col•lectiu de superfície als accessos a Barcelona i l'àrea metropolitana.
 • Reclamar i donar suport a l'execució de la plataforma reservada per a autobusos Busbaix entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels i a la construcció d'intercanviadors i altres infraestructures de transport necessàries per a un funcionament eficient del sistema, així com l'adaptació completa de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reclamar i donar suport a l'execució del Pla de millora de les Rodalies ferroviàries, perquè es tracta d'un servei estructurant imprescindible per a garantir la mobilitat metropolitana i regional.
 • Promoure la implantació d'aparcaments de dissuassió (park & ride) en estacions ferroviàries de l'entorn metropolità, lligats a l'ús del transport públic, com a mesura de reducció de la mobilitat en vehicle privat.
 • Exigir el compliment dels compromisos adquirits, en matèria d'inversió, en tot allò que està relacionat amb les infraestructures que afecten la mobilitat i la funcionalitat metropolitanes, donant prioritat a les infraestructures que fomenten la mobilitat sostenible, tant en transport de viatgers com de mercaderies, i a la posada en marxa del corredor mediterrani.
 • Dur a terme les actuacions que, en el marc de les competències atribuïdes a l'AMB, permetin pal·liar o substituir els eventuals retards en l'execució de les infraestructures de transport públic planificades.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.

 • Comentari

  | Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

  Cal un posicionament decidit i ferm davant el nou Govern Espanyol que surti de les properes eleccions: l ahumiliació del nostre país ha estat brutal, singularment els darrers 4 anys de desgovern i autoritarisme del PP, en termes de discriminació negativa sobre la resta d'altres CA espanyoles. Cal donar suport incondicional a l'actual Govern de la Generalitat en aquest terreny, ateses les seves prioritats definides en aquest terreny. La importància de l'AMB hi és clau.

 • Comentari

  | Autor/a: Susanna Reigada

  Per millorar la qualitat de l'aire hem de treballar entre tots a nivell d'AMB. Important millorar infraestructures, xarxes d etransport colectiu eficients i netes i pàrquings dissuasoris.