Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

AMB

Governança metropolitana

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Impulsar des de l'Àrea de Planificació Estratègica mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.
  • Proposar, en el marc del nou mandat de l'AMB, nous mecanismes i accions de millora de la governança metropolitana.
  • Impulsar les relacions i l'àmbit de coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb l'àmbit de treball de la B-30.
  • Impulsar els diàlegs territorials amb altres realitats de Catalunya, particularment les àrees de Lleida, Girona i Tarragona.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.