Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

14

Suports

AMB

Govern obert

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Aprofundir en el model d'administració oberta, transparent i propera.
  • Avançar cap a un nou model de gestió pública que promogui la participació ciutadana.
  • Impulsar mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.
  • Iniciar el debat de definició i reptes futurs de l'AMB en termes institucionals, democràtics i competencials.
  • Coordinar i alinear les actuacions dels organismes dependents de l'AMB amb l'acció de govern. Aprovar les cartes dels serveis metropolitans.
  • Desenvolupar el potencial de l'administració metropolitana en matèria de serveis compartits i cooperació entre municipis i institucions de l'àmbit metropolità, analitzant la possibilitat d'establir sinergies entre els municipis per optimitzar recursos i guanyar eficiència en les prestacions.
  • Redactar un pla estratègic de subvencions.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.