Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

10

Suports

AMB

Espais naturals i agrícoles prioritaris

| Autor/a: AMB | 1 comentari

Tornar
Vetllar de forma especial pel manteniment i la potenciació dels serveis ecosistèmics associats als diferents elements de la infraestructura verda metropolitana.
  • Participar en els òrgans territorials de gestió, com són el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, i establir la participació de l'AMB en el Parc Agrícola del Baix Llobregat.
  • Redactar els projectes de restauració per tal de mitigar els impactes que representen amenaces per a la integritat o la connectivitat dels principals espais oberts metropolitans.
  • Impulsar processos d'assessorament específic als municipis per al control del traçat i la mitigació dels impactes de les infraestructures territorials que afecten els paisatges natural i urbà.
  • Donar suport als processos participatius i taules de treball municipal.
  • Fomentar models territorials que augmentin la resiliència del territori davant de les  pertorbacions naturals mitjançant l'estímul de les activitats agropecuàries.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.

  • Comentari

    | Autor/a: Susanna Reigada

    Donar suport a l'Agricultura periurbana de forma clara. l'agricultura de proximitat és la base de la sobirania alimentaria i els terrenys agrícoles han de ser qualificats i protegits com a tals.