Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

13

Suports

AMB

Dret a l'aigua

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Desenvolupar el principi de dret a l'aigua i garantir la governança del servei de manera equilibrada des d'una perspectiva social, financera i ambiental.
  • Garantir uns preus del servei de distribució d'aigua que tinguin en compte la capacitat econòmica de les persones i famílies, establint criteris de progressivitat homogènia en els blocs de tarifació del consum a l'àrea metropolitana.
  • Impulsar la realització d'una auditoria econòmico-financera i jurídica independent per tal d'avaluar la societat d'economia mixta que gestiona el servei del cicle integral de l'aigua.
  • Facilitar, en aquells municipis on finalitzin els actuals contractes de gestió, l'opció per a una gestió municipal a escala local, sempre que es pugui garantir la viabilitat jurídica i econòmica i el manteniment de la xarxa.
  • Estudiar la factibilitat i viabilitat econòmica, financera i de gestió d'un operador metropolità públic en matèria de cicle de l'aigua.
  • En cas que se'n conclogui la viabilitat, constituir l'operador i incorporar-hi aquells municipis en els quals es convingui una gestió de l'aigua a escala metropolitana.
  • Incorporar al Pla director del cicle de l'aigua les necessitats de finançament del servei de sanejament d'aigües, per tal de negociar amb l'ACA la seva participació.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.