Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

AMB

Dades

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Realitzar una aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i la regió metropolitanes de Barcelona, coordinada per l'IERMB.
 • Impulsar el procés de renovació de l'IERMB promovent-hi els nous objectius del mandat, el Consell Acadèmic i l'adaptació organitzativa i funcional a les noves realitats.
 • Desplegar les mesures organitzatives necessàries per eixamplar la participació i interacció en el desplegament del Pla d'actuació de l'IERMB amb els membres del Consorci, les institucions acadèmiques i la societat civil.
 • Posar en marxa les comissions de seguiment acadèmiques i de participació institucional per acompanyar la marxa dels programes d'estudis.
 • Impulsar la construcció sistemàtica d'una plataforma d'informació i estudis de base estadística, socio-econòmica, territorial, de mobilitat, i de les matèries que es creguin convenients a partir dels serveis propis de l'AMB, així com aprofitant les dades elaborades per altres organismes propis, vinculats o participats i per altres entitats públiques.
 • Establir els àmbits dels barris metropolitans com a àmbits estadístics de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes.
 • Impulsar l'establiment d'un contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir de manera regular els objectius i finançaments corresponents, incorporant en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament dels mateixos.
 • Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida.
 • Identificar i analitzar les dades de la seguretat i convivència a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de victimització.
 • Identificar i analitzar les dades de la mobilitat a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF).
 • Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.
 • Continuar amb la producció del sistema d'informació de base estadística i elaborar l'Anuari Estadístic Metropolità amb un sistema d'informes (box) territorialitzats i millorar el sistema d'informació AMB en Xifres perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor per al públic especialitzat en format obert (open data).
 • Donar suport als sistemes d'informació territorial per l'elaboració del Pla director urbanístic metropolità.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.