Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

1

Suports

AMB

Competències de planificació urbanística

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Aprofundir en les competències de planificació urbanística, per tal d'enfortir el nou marc legal en aquesta matèria continuant i aprofundint en la incorporació dels criteris de integrant la sostenibilitat, ambientals, socials i econòmics.
  • Enfortir els serveis de procediment urbanístic, d'interès metropolità, establint criteris de seguiment qualitatiu, optimitzant els treballs de la Direcció de Serveis d'Urbanisme mitjançant la integració de les TIC, les bases de dades dels productes i els processos, i la difusió dels resultats i coneixements que permetran millorar el planejament.
  • Actualitzar la cartografia metropolitana així com el Mapa refós del planejament urbanístic, i donar cobertura territorial total al Mapa topogràfic metropolità (1:1000).

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.