Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

12

Suports

AMB

Bicicleta

| Autor/a: AMB | 2 comentaris

Tornar
Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, l'escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l'aire i la salut de les persones.
 • Estendre la xarxa metropolitana de vies ciclables, tot millorant la interconnexió entre les xarxes municipals i l'enllaç amb els punts d'intercanvi modal i reforçant els espais segurs de circulació i aparcament, mitjançant l'aprovació d'un Pla metropolità de vies ciclables.
 • Incorporar el Pla metropolità de vies ciclables en el marc de la redacció del PDU, com una xarxa metabòlica més per a la mobilitat de persones i mercaderies dins del territori de la metròpolis de Barcelona.
 • Executar, directament o en coordinació amb els ajuntaments metropolitans, els projectes de millora o extensió de la xarxa ciclable del territori, amb especial èmfasi en la connectivitat de la xarxa existent.
 • Promoure la mobilitat en bicicleta mitjançant l'extensió i reforç del sistema d'aparcaments segurs (Bicibox, places d'aparcament subterrani o d'altres) i del sistema de préstec de bicicletes (Bicing), en funció dels diferents acords amb els municipis, i estudiar un model d'estacionament segur de bicicletes de gran capacitat, per instal·lar-lo en estacions ferroviàries de gran demanda.
 • Promoure l'ús de la bicicleta i els serveis associats, afavorint les iniciatives municipals en aquest sentit, com ho són els serveis de lloguer públic de bicicletes o els tallers de reparació o autoreparació. Crear una Oficina Metropolitana de la Bicicleta que doni suport tant als ajuntaments com a les persones que utilitzen aquest mode de transport, canalitzant l'esforç de l'AMB en comunicació i promoció de la bicicleta.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.

 • Comentari

  | Autor/a: Germán LIZONDO FERNÁNDEZ

  Cal crear un bicing metropolità i ampliar els carrils bici a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià i la seva connexio amb Barcelona. Gracies

 • Comentari

  | Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

  Garantir a tota l'AMB que les bicicletes no podran circular per cap de les voreres de vianants. I que totes les motos hauran d'aparcar a calçada o soterranis i en llocs assenyalats.