12

Suports

AMB

Rius

| Autor/a: AMB

Aprofundir en el model de gestió a desenvolupar dins dels espais fluvials metropolitans.
  • Col·laborar en el planejament per tal de definir els criteris a aplicar dins dels sistemes hidrològics.
  • Elaborar una guia metodològica i de bones pràctiques per als rius, torrents i rieres dels espais fluvials metropolitans, que es posarà a disposició dels municipis i d'altres administracions interessades.
  • Analitzar les condicions d'ús, manteniment i seguretat en els espais fluvials metropolitans; finalitzar els projectes en curs i desenvolupar nous projectes a la conca del riu Besòs, de forma coordinada amb el Consorci del Besòs.

Llegir més