AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Rondes de Barcelona

| Autor/a: AMB

Gestionar els treballs de manteniment de les rondes de Barcelona i altres inversions associades.
  • Assumir la direcció tècnica i econòmica del contracte de manteniment.
  • Organitzar les reunions de la Comissió Mixta de Seguiment i fer el seguiment dels convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb els ajuntaments titulars.
  • Implantar mesures per a l'eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat i la innovació tecnològica en la gestió d'aquests espais.

Llegir més

0

Suports

Construcció d'infraestructures

| Autor/a: AMB

Reclamar l'impuls a la construcció de les grans infraestructures metropolitanes
  • Continuar reclamant la participació de representants de l'AMB en òrgans de gestió que són competència de l'Estat i que afecten directament l'àmbit metropolità, com són el port i l'aeroport. 

Llegir més

1

Suports

Incrementar la implicació i les relacions de l'AMB amb el teixit social organitzat i altres administracions
  • Millorar la governança metropolitana a través de l'establiment de mecanismes de col·laboració amb diverses institucions per a l'impuls de jornades divulgatives i estudis sobre temes d'actualitat i interès general sobre governança metropolitana, problemàtiques socials i ambientals en col·laboració amb entitats especialitzades.
  • Impulsar el Consell Metropolità d'Alcaldes i Alcaldesses com un espai de reflexió en noves estratègies i impuls metropolità.
  • Potenciar les relacions i l'àmbit de coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb l'àmbit de treball de la B-30 en col·laboració amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i en col·laboració amb el PEMB.
  • Participar activament en el disseny i l'execució de les millores i modificacions de les grans infraestructures relatives a competències de l'Estat que afecten el territori metropolità, com el port de Barcelona, l'aeroport de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, els soterraments ferroviaris relatius a Sant Feliu del Llobregat, Montcada i Reixac i l'Hospitalet del Llobregat, el corredor mediterrani i actuacions previstes en aquest àmbit de grans infraestructures, impulsant les negociacions pertinents.

Llegir més

15