1

Suports

Sistema de mobilitat metropolitana

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat metropolitana basat en un transport públic eficient i de qualitat, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats
 • Consolidar i finalitzar la xarxa d'autobús metropolità d'altes prestacions (Metrobús i Bus Exprés), amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció als corredors amb més demanda.
 • Intensificar la renovació i modernització de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb més capacitat de viatgers i més silenciosos.
 • Accelerar el procés d'electrificació de l'autobús metropolità amb la compra d'autobusos elèctrics, l'adequació de les cotxeres per a la càrrega elèctrica i la instal·lació de punts de càrrega a la via pública.
 • Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants.
 • Millorar i reforçar el servei de transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i l'equitat en el desenvolupament de l'activitat econòmica.
 • Estendre el servei de baixada a demanda al Nitbus, destinat a les dones i als menors d'edat, en aquells àmbits fora de la trama urbana on hi ha més distància entre parades.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Estendre la informació en temps real per als usuaris del transport públic, amb la instal·lació de monitors informatius en estacions de ferrocarril i equipaments públics, monitors a bord dels autobusos i pantalles d'informació a les parades amb més viatgers.
 • Desenvolupar un pla d'accessibilitat per als serveis de titularitat pública de l'AMB.
 • Participar activament en projectes europeus, en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat.
 • Projectar nous aparcaments d'intercanvi (P+R) a l'entorn d'estacions ferroviàries fora de l'àmbit urbà. Fer créixer el nombre de places existents en el servei d'aparcaments d'intercanvi metropolitans de l'AMB.
 • Promoure la implantació de prioritat semafòrica i carrils reservats per a autobusos, per tal de millorar la velocitat comercial, garantir la puntualitat i reduir el temps de trajecte dels autobusos metropolitans.
 • Continuar millorant la qualitat de les parades d'autobús, garantint-ne l'accessibilitat i ampliant la xarxa de marquesines instal·lades.
 • Crear àrees d'intercanvi en els nodes de connexió entre línies d'autobús, coordinades amb la xarxa ferroviària i la nova xarxa d'autobús de Barcelona, amb especial atenció a la informació i senyalització dels intercanvis. 
0 comentaris