Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

AMB

Relacions internacionals

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Consolidar l'estratègia internacional actuant perquè l'AMB esdevingui una metròpolis de referència a Europa i al món.
 • Crear una Taula Estratègica / Consell Assessor de les Relacions Internacionals de l'AMB formada per representants públics, privats, societat civil i experts.
 • Actualitzar les prioritats geogràfiques de cooperació internacional de l'AMB a partir de l'expertesa i tradició dels ajuntaments metropolitans, del context social d'Europa i del coneixement i oportunitats de l'AMB.
 • Elaborar i aprovar durant el 2016 el Pla director de cooperació de l'AMB 2017-2020 com a instrument d'orientació política i de planificació estratègica de l'acció de cooperació internacional de l'AMB, conjuntament amb els actors del sector.
 • Establir canals de cooperació amb les institucions catalanes que treballen a escala internacional.
 • Potenciar l'associació mundial d'àrees metropolitanes i de grans ciutats Metropolis i reforçar-hi la participació de l'AMB amb la generació de projectes i intercanvis de bones pràctiques amb valor afegit.
 • Consolidar el treball en xarxa de la European Metropolitan Authorities, organitzar reunions polítiques, trobades d'experts i promoure projectes conjunts.
 • Cercar finançament europeu i internacional per a projectes metropolitans.
 • Participar en les activitats de Ciutats i Governs Locals Units, reunions dels grups de treball i actuacions de lobby d'interès per a l'AMB.
 • Participar en les activitats del Fons Mundial de Desenvolupament de les Ciutats (FMDV) i generar sinèrgies amb l'acció internacional de l'AMB.
 • Incrementar les relacions amb grans metròpolis nord-americanes, mediterrànies, de l'Àsia i de l'Àfrica.
 • Incrementar els treballs i línies d'investigació que tracten els temes metropolitans i el cas concret de l'AMB a través del partenariat amb el CIDOB, l'IBEI i altres organitzacions acadèmiques.
 • Establir marcs estables de relació amb les institucions internacionals que treballen els temes metropolitans (Unió Europea, OCDE, ONU-Habitat...).
 • Alinear l'estratègia de cooperació de l'AMB amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda post 2015 de l'ONU i promoure l'Agenda 2030.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.