Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

AMB

Pla metropolità de gestió de residus municipals

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Redactar i desenvolupar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM 2017-2024), dins del concepte d'economia circular.
  • Redactar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) en el marc de continuïtat de les polítiques basades en les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar).
  • Assolir el tractament del 100% dels residus municipals generats no corresponents a neteja viària, minimitzant la part de la neteja viària destinada a dipòsit controlat.
  • Garantir l'excel·lència en la gestió de les instal·lacions, així com la seva ecoeficiència.
  • Incrementar el valor comercial del compost generat a les plantes de compostatge amb l'assoliment d'un segell de qualitat.
  • Reforçar la presència de l'AMB a les xarxes internacionals i espanyoles d'intercanvi de coneixement i experiències en gestió de residus.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.