0

Suports

Innovació tecnològica a l'AMB

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Continuar amb el canvi i la innovació tecnològica a l'AMB, facilitant la modernització i l'optimització de l'organització i la generació de bones pràctiques que puguin ser transferides als ajuntaments metropolitans
  • Incorporar la filosofia smart en els projectes de l'espai públic per integrar la digitalització en els diferents elements que els componen.
  • Redefinir els processos i incorporar innovació de base tecnològica i racionalització dels processos administratius, amb l'objectiu de simplificar i millorar tant la gestió com la manera de comunicar i atendre els serveis públics metropolitans.
  • Implantar un sistema d'indicadors que permeti l'anàlisi i el seguiment de la tramitació dels procediments, així com el disseny d'actuacions de millora contínua.
0 comentaris