0

Suports

Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Enfortir l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
  • Fomentar un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de promoció econòmica, d'ocupació, d'innovació social i tecnològica i d'impuls de noves economies locals emergents.
  • Impulsar polítiques de concertació amb els actors socials i econòmics per al desplegament de les estratègies de desenvolupament econòmic del territori dins de l'àmbit de l'AMB i amb la vocació de coordinar-se més amb la regió metropolitana.
  • Continuar els programes i les polítiques destinats al suport empresarial i industrial al territori metropolità.
  • Realitzar un catàleg de serveis en matèria de desenvolupament econòmic.
  • Incorporar criteris de despesa pública intel·ligent a l'àrea de Serveis Generals de l'AMB com una eina més al servei dels objectius del PAM 2019-2023 (criteris socials i ambientals, compra pública innovadora).
  • Consolidar i millorar les eines de suport, informació i geolocalització (portals web) per a les empreses i ajuntaments, per a la captació d'inversió, sobre informació econòmica d'interès metropolità i sobre la situació del parc immobiliari i empresarial.
0 comentaris